Privacy Policy

Privacybeleid

Dit privacybeleid van Bizz Solutions, bedrijf voerende te Rijsdijk 105
3161 EV te Rhoon en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60775319, heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens via de website www.bizz-solutions.nl. Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze website en niet voor de website van derden.

 

De persoonsgegevens

Uw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door u gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen diensten dit verlangen. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien of veranderd.

 

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

www.bizz-solutions.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bizz Solutions heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Beveiliging

Bizz Solutions betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Bizz Solutions voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Bizz Solutions bewaart uw persoonsgegevens is niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Bizz Solutions.