Klachtenprocedure

Bizz Solutions streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u desondanks ontevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon van Bizz Solutions.

Indien u een officiële klacht wenst in te dienen, dan hebben wij daarvoor een duidelijke klachtenprocedure.

> Klachtenprocedure Bizz Solutions